+90 (312) 286 0 222

Stabilometri• Dengeyi sürdürmenin mekanizmaları çalışmak için Değerleme
• Romberg testi (açık ve kapalı gözlerle bipodal duruş edinme)
• Mikro salınımları ve bunların vektör bileşenlerinin maksimum görüntüleme için, (150Hz 5 ila ayarlanabilir)
• Yüksek örnekleme hızı
• Durum kinesigram, Fourier analizi, hız eğrileri, salınımlar ve sayısal değerleri içeren elips.